Een andere bijzonderheid van de FALMOT is dat hij de verwarmingskringen constant regelt. Voor de regeling worden niet – zoals anders gebruikelijk – thermische, maar motorische aandrijvingen gebruikt. Terwijl met thermische stelaandrijvingen enkel de kleppen van het verwarmingscircuit kunnen worden geopend en gesloten, kan met behulp van motorische stelaandrijvingen het vereiste debiet exact en traploos worden ingesteld. In het kader van een meetcampagne van het Fraunhofer IEE kon reeds in 2019 worden aangetoond dat "de constante regeling van de FALMOT, vergeleken met de traditionele thermische aandrijvingen, een gelijkmatigere volumestroom in de afzonderlijke ruimten" realiseert. Daardoor kan "het vermogen van het verwarmingstoestel voor de modulatie van het verwarmingsvermogen beter benut en de intermitterende werking van het verwarmingstoestel vermeden worden." Hierdoor wordt een duidelijk hogere efficiëntie bereikt: in plaats van de voor thermische aandrijvingen karakteristieke 3 tot 5 watt per verwarmingskring verbruikt de Homematic IP oplossing volgens het Fraunhofer IEE minder dan 1 watt voor de temperatuurregeling in het hele huis. Bovendien kan "door de vermijding van een intermitterende werking een verlenging van de levensduur van warmtepompen" worden verwacht.

De vloerverwarmingsregelaar FALMOT-C12 voor 12 verwarmingskringen is verkrijgbaar als draadloze uitvoering en nu nieuw ook als variant voor het Homematic IP Wired systeem. De regeling geschiedt flexibel via de kosteloze Homematic IP App, de gebruikersinterface WebUI of als alternatief direct via een van de vele beschikbare draadloze of wired wandthermostaten van Homematic IP.

Tot nu toe was een conventionele d.w.z. handmatig uitgevoerde, hydraulische balancering standaard bij de optimalisatie van een voorhanden verwarmingsinstallatie. Daarbij wordt getracht om de voor het vertrek vereiste en door het verwarmingssysteem afgegeven warmtehoeveelheid via een balancering van de debieten, de voorlooptemperatuur en de waterdruk in balans te brengen. Aan de berekening wordt hierbij een enkel bedrijfspunt onder vollast ten grondslag gelegd, in de regel is dat een hypothetische dag met een buitentemperatuur van -14 °C. Veranderende weersomstandigheden worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Ook met het oog op de complexiteit van de handmatig uitgevoerde hydraulische balancering kunnen onnauwkeurigheden nauwelijks worden uitgesloten. Het probleem: wanneer de balancering slecht wordt uitgevoerd, lijden daaronder het wooncomfort en meestal ook de efficiëntie van de complete verwarmingsinstallatie. Met de FALMOT van Homematic IP daarentegen is nu een regeltechniek op de markt die zich continu en automatisch aan de veranderingen van de warmtebehoefte in de vertrekken en de verschillende hydraulische omstandigheden aanpast.

Meer informatie over dit thema vindt u onder: slimme regeling van de vloerverwarming in nieuwe en bestaande gebouwen