Het gebruik van gebruikersrechtenbeheer is geschikt voor elke Homematic IP-installatie waarin meerdere smartphones zijn geregistreerd. De basis van de nieuwe functie is de verdeling van de gebruikers in drie rollen:

 

Administrator:  

De beheerder heeft onbeperkte toegang tot alle gebieden en instellingen van de Homematic IP-app. Gevoelige gebieden worden beschermd door een individuele beheerders-PIN, die de vorige systeem-PIN vervangt. De beheerder bepaalt de rollen van de andere gebruikers binnen de installatie. Het aantal beheerders in een installatie is niet beperkt.

 

Normale gebruiker:

Normale gebruikers hebben geen toegang tot de met PIN beveiligde delen van de Homematic IP app, bijvoorbeeld tot het beheer van toegangsautorisaties. Met deze uitzondering kunnen zij alle functies zoals gewoonlijk gebruiken en bedienen.

 

Beperkte gebruikers:

Beperkte gebruikers zijn zuivere gebruikers. Zij kunnen basisfuncties gebruiken die in het dagelijks leven nodig zijn, zoals licht- en temperatuurregeling. Deze gebruikersrol is geschikt voor kinderen, huishoudelijke hulp of gasten, bijvoorbeeld. De gebruikersinterface van een beperkte gebruiker bevat geen tabblad "Basis" en is kleurgecodeerd.

Gebruikersrechtenbeheer is een optionele functie die kan worden geactiveerd in de instellingen van de Homematic IP-app. De activerende persoon wordt automatisch een beheerder en stelt een beheerder-PIN in. Bovendien ontvangt hij of zij een specifieke herstelsleutel, die veilig moet worden bewaard. De beheerder kan nu verdere gebruikersrollen toekennen. Alle andere vorige gebruikers van een installatie worden na activering aanvankelijk als normale gebruikers geclassificeerd.

De nieuwe functie is met onmiddellijke ingang beschikbaar voor alle gebruikers van de Homematic IP-app. Gedetailleerde informatie en instructies over het gebruik van het gebruikersrechtenbeheer vindt u in de huidige versie van de Homematic IP-gebruikershandleiding, die u kunt downloaden via de volgende link:

https://hmip.link/handbuch.

Het gebruikersoverzicht toont alle gebruikers van een Homematic IP-installatie en hun respectievelijke rollen.

Als de rol van een gebruiker wordt gewijzigd, ontvangt hij of zij een melding in de Homematic IP-app. Alleen beheerders kunnen gebruikersrollen aanpassen.

De app-interface van een gebruiker met beperkingen is gemarkeerd in kleur. Bovendien is het tabblad "Basis" verborgen.